Visa allt om Rogers Bygg i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 1 958
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 19
Resultat efter finansnetto 18
Årets resultat 13
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 82
Omsättningstillgångar 333
Tillgångar 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 128
Kortfristiga skulder 224
Skulder och eget kapital 414
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 628
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 256
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 958
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 890
Rörelseresultat, EBITDA 39
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 4,59%
Vinstmarginal 0,97%
Bruttovinstmarginal 62,46%
Rörelsekapital/omsättning 5,57%
Soliditet 15,22%
Kassalikviditet 138,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...