Visa allt om Rogers Bygg i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 1 583 1 958
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 19
Resultat efter finansnetto 40 18
Årets resultat 32 13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 61 82
Omsättningstillgångar 441 333
Tillgångar 503 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 63
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 95 128
Kortfristiga skulder 313 224
Skulder och eget kapital 503 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD - 628
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 380 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 153 256
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 583 1 958
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 583 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 890
Rörelseresultat, EBITDA 60 39
Nettoomsättningförändring -19,15% -%
Du Pont-modellen 7,95% 4,59%
Vinstmarginal 2,53% 0,97%
Bruttovinstmarginal 48,64% 62,46%
Rörelsekapital/omsättning 8,09% 5,57%
Soliditet 18,89% 15,22%
Kassalikviditet 134,19% 138,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...