Visa allt om Fastighetsbolag 1 Sverige AB
Visa allt om Fastighetsbolag 1 Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 1 437 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 525 -319
Resultat efter finansnetto 241 -381
Årets resultat 241 -381
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 34 412 13 728
Omsättningstillgångar 3 033 1 512
Tillgångar 37 445 15 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 35 708 14 059
Kortfristiga skulder 1 446 1 130
Skulder och eget kapital 37 445 15 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 437 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 437 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 916 -277
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 1,40% -%
Vinstmarginal 36,53% -%
Bruttovinstmarginal 98,75% -%
Rörelsekapital/omsättning 110,44% -%
Soliditet 0,78% 0,33%
Kassalikviditet 209,75% 133,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...