Visa allt om Andolini Invest AB
Visa allt om Andolini Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 365 25
Övrig omsättning 330 -
Rörelseresultat (EBIT) 400 -46
Resultat efter finansnetto 1 635 -113
Årets resultat 1 573 -113
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 8 803 5 797
Omsättningstillgångar 455 1 875
Tillgångar 9 257 7 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 640 67
Obeskattade reserver 37 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 7 050 3 198
Kortfristiga skulder 530 4 407
Skulder och eget kapital 9 257 7 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 695 25
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 593 -46
Nettoomsättningförändring 1 360,00% -%
Du Pont-modellen 19,24% -0,60%
Vinstmarginal 487,95% -184,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,55% -10 128,00%
Soliditet 18,03% 0,87%
Kassalikviditet 85,85% 42,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...