Visa allt om Andolini Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 25
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -46
Resultat efter finansnetto -113
Årets resultat -113
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 5 797
Omsättningstillgångar 1 875
Tillgångar 7 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 3 198
Kortfristiga skulder 4 407
Skulder och eget kapital 7 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 25
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -46
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -0,60%
Vinstmarginal -184,00%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10 128,00%
Soliditet 0,87%
Kassalikviditet 42,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...