Visa allt om Mattelunda AB
Visa allt om Mattelunda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12
Nettoomsättning 57
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -113
Resultat efter finansnetto -113
Årets resultat -113
Balansräkningar (tkr)
2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 11
Tillgångar 11
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -63
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 74
Skulder och eget kapital 11
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 3
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 3
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 57
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 57
Personalkostnader per anställd (tkr) 37
Rörelseresultat, EBITDA -113
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -1 027,27%
Vinstmarginal -198,25%
Bruttovinstmarginal 40,35%
Rörelsekapital/omsättning -110,53%
Soliditet -572,73%
Kassalikviditet 14,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...