Visa allt om KUROSAKE AB
Visa allt om KUROSAKE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 97 85
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -29
Resultat efter finansnetto 22 -29
Årets resultat 22 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 124 16
Omsättningstillgångar 8 15
Tillgångar 132 31
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 21
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 90 10
Skulder och eget kapital 132 31
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 27
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 8
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 97 85
Nyckeltal
Antal anställda 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 85
Personalkostnader per anställd (tkr) - 43
Rörelseresultat, EBITDA 75 -22
Nettoomsättningförändring 14,12% -%
Du Pont-modellen 16,67% -93,55%
Vinstmarginal 22,68% -34,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -84,54% 5,88%
Soliditet 32,58% 67,74%
Kassalikviditet 8,89% 150,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...