Visa allt om Sjukgymnast Christian Nilsson AB
Visa allt om Sjukgymnast Christian Nilsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 563 1 207
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 390 159
Resultat efter finansnetto 391 159
Årets resultat 90 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 100 0
Omsättningstillgångar 604 375
Tillgångar 704 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 55
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 559 319
Skulder och eget kapital 704 375
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 436 430
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 189 172
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 563 1 207
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 563 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 775 745
Rörelseresultat, EBITDA 390 159
Nettoomsättningförändring 29,49% -%
Du Pont-modellen 55,40% 42,40%
Vinstmarginal 24,95% 13,17%
Bruttovinstmarginal 92,13% 91,30%
Rörelsekapital/omsättning 2,88% 4,64%
Soliditet 20,60% 14,67%
Kassalikviditet 108,05% 117,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...