Visa allt om Queregio Canem AB
Visa allt om Queregio Canem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 399 946
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 179 -353
Resultat efter finansnetto 179 -368
Årets resultat 139 -291
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 129 84
Omsättningstillgångar 1 023 657
Tillgångar 1 152 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 164 25
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 988 716
Skulder och eget kapital 1 152 741
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 640 776
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 254 269
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 399 946
Nyckeltal
Antal anställda 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 466 315
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 386
Rörelseresultat, EBITDA 179 -353
Nettoomsättningförändring 47,89% -%
Du Pont-modellen 15,54% -47,64%
Vinstmarginal 12,79% -37,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,50% -6,24%
Soliditet 14,24% 3,37%
Kassalikviditet 103,54% 91,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...