Visa allt om Jsachs Service AB
Visa allt om Jsachs Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 111 148
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 118
Resultat efter finansnetto -10 117
Årets resultat 37 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 557 684
Tillgångar 557 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 445
Obeskattade reserver 134 193
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 40 46
Skulder och eget kapital 557 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 100 100
Omsättning 111 148
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 118
Nettoomsättningförändring -25,00% -%
Du Pont-modellen -1,80% 17,25%
Vinstmarginal -9,01% 79,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 465,77% 431,08%
Soliditet 87,35% 87,07%
Kassalikviditet 1 392,50% 1 486,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...