Visa allt om FOGLAS AB
Visa allt om FOGLAS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 625 1 677
Övrig omsättning 140 46
Rörelseresultat (EBIT) 221 370
Resultat efter finansnetto 218 368
Årets resultat 118 213
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 33 0
Omsättningstillgångar 1 104 555
Tillgångar 1 137 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 263
Obeskattade reserver 154 94
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 602 198
Skulder och eget kapital 1 137 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 514 607
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 150 184
Utdelning till aktieägare 200 0
Omsättning 2 765 1 723
Nyckeltal
Antal anställda 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 313 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 -
Rörelseresultat, EBITDA 229 370
Nettoomsättningförändring 56,53% -%
Du Pont-modellen 19,44% 66,85%
Vinstmarginal 8,42% 22,12%
Bruttovinstmarginal 65,75% 78,95%
Rörelsekapital/omsättning 19,12% 21,29%
Soliditet 44,07% 60,60%
Kassalikviditet 183,39% 280,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...