Visa allt om Magnus Josefsson Advokat AB
Visa allt om Magnus Josefsson Advokat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -19 -20
Resultat efter finansnetto 4 897 3 952 2 222
Årets resultat 4 897 3 934 2 222
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 549 3 929 24
Omsättningstillgångar 4 277 2 157 2 265
Tillgångar 10 827 6 086 2 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 790 6 050 2 272
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 37 18
Skulder och eget kapital 10 827 6 086 2 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 160 156 156
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -40 -19 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 99,66% 99,41% 99,26%
Kassalikviditet 11 559,46% 5 829,73% 12 583,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...