Visa allt om Weahead Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 731 25
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 730 11
Resultat efter finansnetto 730 11
Årets resultat 427 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 980 71
Tillgångar 980 71
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 58
Obeskattade reserver 183 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 312 12
Skulder och eget kapital 980 71
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 731 25
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 730 11
Nettoomsättningförändring 2 824,00% -%
Du Pont-modellen 74,49% 15,49%
Vinstmarginal 99,86% 44,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,38% 236,00%
Soliditet 64,06% 81,69%
Kassalikviditet 314,10% 591,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...