Visa allt om Galleri Kim Anstensen AB
Visa allt om Galleri Kim Anstensen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 368 3 310
Övrig omsättning 60 107
Rörelseresultat (EBIT) 230 182
Resultat efter finansnetto 223 176
Årets resultat 147 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 622 703
Tillgångar 622 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 182
Obeskattade reserver 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 343 521
Skulder och eget kapital 622 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 440 451
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 185 167
Utdelning till aktieägare 0 80
Omsättning 3 428 3 417
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 368 3 310
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 623
Rörelseresultat, EBITDA 230 182
Nettoomsättningförändring 1,75% -%
Du Pont-modellen 36,98% 25,89%
Vinstmarginal 6,83% 5,50%
Bruttovinstmarginal 43,97% 45,02%
Rörelsekapital/omsättning 8,28% 5,50%
Soliditet 43,79% 25,89%
Kassalikviditet 24,78% 63,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...