Visa allt om Kahsai livs och kosmetik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 396
Övrig omsättning - 45
Rörelseresultat (EBIT) -2 -508
Resultat efter finansnetto -2 -510
Årets resultat -2 -510
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 0 0
Tillgångar 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -462 -460
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 462 460
Skulder och eget kapital 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 100
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 33
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 441
Nyckeltal
Antal anställda - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 396
Personalkostnader per anställd (tkr) - 136
Rörelseresultat, EBITDA -2 -508
Nettoomsättningförändring -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -128,28%
Bruttovinstmarginal -% -30,05%
Rörelsekapital/omsättning -% -116,16%
Soliditet -% -%
Kassalikviditet 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...