Visa allt om Idrottsparken Edsbyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 2 498 1 183
Övrig omsättning 64 1
Rörelseresultat (EBIT) 67 -4
Resultat efter finansnetto 27 -30
Årets resultat 27 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 644 678
Omsättningstillgångar 241 155
Tillgångar 885 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 145
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 368 419
Kortfristiga skulder 344 268
Skulder och eget kapital 885 832
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 661 211
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 191 49
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 562 1 184
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 833 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 285 131
Rörelseresultat, EBITDA 165 58
Nettoomsättningförändring 111,16% -%
Du Pont-modellen 7,57% -0,48%
Vinstmarginal 2,68% -0,34%
Bruttovinstmarginal 73,50% 72,87%
Rörelsekapital/omsättning -4,12% -9,55%
Soliditet 19,44% 17,43%
Kassalikviditet 55,52% 31,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...