Visa allt om Åstorps El AB
Visa allt om Åstorps El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 154 680 13
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 106 187 -1
Resultat efter finansnetto 106 187 -1
Årets resultat 62 110 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 305 293 52
Tillgångar 305 293 52
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 159 49
Obeskattade reserver 72 46 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 88 3
Skulder och eget kapital 305 293 52
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 313 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 99 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 154 680 13
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 680 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 412 -
Rörelseresultat, EBITDA 106 187 -1
Nettoomsättningförändring -77,35% 5 130,77% -%
Du Pont-modellen 34,75% 63,82% -1,92%
Vinstmarginal 68,83% 27,50% -7,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,45% 30,15% 376,92%
Soliditet 68,25% 66,51% 94,23%
Kassalikviditet 376,54% 332,95% 1 733,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...