Visa allt om Oskarströms motor, skog & trädgård AB
Visa allt om Oskarströms motor, skog & trädgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 615 1 807
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 201 95
Resultat efter finansnetto 202 95
Årets resultat 157 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 47 63
Omsättningstillgångar 415 374
Tillgångar 461 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 124
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 103 198
Kortfristiga skulder 77 115
Skulder och eget kapital 461 436
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 256 116
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 56 19
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 615 1 807
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 615 1 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 54 61
Rörelseresultat, EBITDA 217 112
Nettoomsättningförändring -10,63% -%
Du Pont-modellen 43,60% 21,79%
Vinstmarginal 12,45% 5,26%
Bruttovinstmarginal 27,74% 25,35%
Rörelsekapital/omsättning 20,93% 14,33%
Soliditet 60,95% 28,44%
Kassalikviditet 318,18% 188,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...