Visa allt om improovit XPRSU AB
Visa allt om improovit XPRSU AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 938 1 044
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 87 783
Resultat efter finansnetto 87 784
Årets resultat 66 610
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 156 1 114
Tillgångar 1 156 1 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 660
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 430 454
Skulder och eget kapital 1 156 1 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 569 100
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 179 31
Utdelning till aktieägare 300 0
Omsättning 938 1 044
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 938 1 044
Personalkostnader per anställd (tkr) 758 131
Rörelseresultat, EBITDA 87 783
Nettoomsättningförändring -10,15% -%
Du Pont-modellen 7,53% 70,29%
Vinstmarginal 9,28% 75,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,40% 63,22%
Soliditet 62,80% 59,25%
Kassalikviditet 268,84% 245,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...