Visa allt om L&D Care AB
Visa allt om L&D Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 384 1 170
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 61
Resultat efter finansnetto 44 61
Årets resultat 34 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 381 285
Tillgångar 381 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 96
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 250 188
Skulder och eget kapital 381 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 881 748
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 274 215
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 384 1 170
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 461 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 395 484
Rörelseresultat, EBITDA 44 61
Nettoomsättningförändring 18,29% -%
Du Pont-modellen 11,55% 21,40%
Vinstmarginal 3,18% 5,21%
Bruttovinstmarginal 99,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,47% 8,29%
Soliditet 34,12% 33,68%
Kassalikviditet 152,40% 151,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...