Visa allt om Investkapital i Uttran AB
Visa allt om Investkapital i Uttran AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 *
Nettoomsättning 113 -
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 88 -
Resultat efter finansnetto 90 -
Årets resultat 70 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 -
Anläggningstillgångar 0 -
Omsättningstillgångar 251 -
Tillgångar 251 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 -
Obeskattade reserver 0 -
Avsättningar (tkr) 0 -
Långfristiga skulder 0 -
Kortfristiga skulder 116 -
Skulder och eget kapital 251 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 60 -
Omsättning 113 -
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 88 -
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 35,86% -%
Vinstmarginal 79,65% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 119,47% -%
Soliditet 53,78% -%
Kassalikviditet 216,38% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...