Visa allt om Goa Hus AB
Visa allt om Goa Hus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 912 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 -125
Resultat efter finansnetto 26 -131
Årets resultat 26 -131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 26 719 27 027
Omsättningstillgångar 1 070 61
Tillgångar 27 789 27 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 -81
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 26 543 25 891
Kortfristiga skulder 1 195 1 278
Skulder och eget kapital 27 789 27 088
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 912 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 357 -74
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 0,18% -%
Vinstmarginal 2,56% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -6,54% -%
Soliditet 0,18% -0,30%
Kassalikviditet 89,54% 4,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...