Visa allt om WingCap AB
Visa allt om WingCap AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -244 -268 -9
Resultat efter finansnetto 692 879 7 991
Årets resultat 537 832 7 991
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 576 50
Omsättningstillgångar 9 279 8 258 8 050
Tillgångar 9 333 8 834 8 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 165 8 788 8 041
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 46 59
Skulder och eget kapital 9 333 8 834 8 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 90 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 9 31 0
Utdelning till aktieägare 160 160 156
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 99 150 -
Rörelseresultat, EBITDA -232 -256 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 98,20% 99,48% 99,27%
Kassalikviditet 5 523,21% 17 952,17% 13 644,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...