Visa allt om Axibuss Aktiebolag
Visa allt om Axibuss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03
Nettoomsättning 5 47
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 0
Resultat efter finansnetto -8 0
Årets resultat -8 0
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 44 75
Tillgångar 44 75
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 25
Skulder och eget kapital 44 75
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 5
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 5 47
Nyckeltal
Antal anställda 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 47
Personalkostnader per anställd (tkr) - 19
Rörelseresultat, EBITDA -8 0
Nettoomsättningförändring -89,36% -%
Du Pont-modellen -18,18% 0,00%
Vinstmarginal -160,00% 0,00%
Bruttovinstmarginal 60,00% 93,62%
Rörelsekapital/omsättning 860,00% 106,38%
Soliditet 95,45% 66,67%
Kassalikviditet 4 400,00% 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...