Visa allt om Pontus in the Park AB
Visa allt om Pontus in the Park AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 738 6 385
Övrig omsättning 5 597 3 428
Rörelseresultat (EBIT) 71 29
Resultat efter finansnetto 7 1
Årets resultat 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 413 468
Omsättningstillgångar 2 570 4 208
Tillgångar 2 984 4 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2 932 4 625
Skulder och eget kapital 2 984 4 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 4 468 3 101
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 410 867
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 15 335 9 813
Nyckeltal
Antal anställda 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 252
Rörelseresultat, EBITDA 204 146
Nettoomsättningförändring 52,51% -%
Du Pont-modellen 2,38% 0,62%
Vinstmarginal 0,73% 0,45%
Bruttovinstmarginal 62,93% 66,62%
Rörelsekapital/omsättning -3,72% -6,53%
Soliditet 1,71% 1,09%
Kassalikviditet 79,98% 87,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...