Visa allt om Millenway Development AB
Visa allt om Millenway Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 676 248
Övrig omsättning 698 1 273
Rörelseresultat (EBIT) -1 355 -188
Resultat efter finansnetto -1 375 -191
Årets resultat 134 -150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 637 1 313
Omsättningstillgångar 1 694 159
Tillgångar 2 331 1 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 553 453
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 796
Kortfristiga skulder 778 224
Skulder och eget kapital 2 331 1 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 475 647
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 173 201
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 374 1 521
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 225 124
Personalkostnader per anställd (tkr) 216 425
Rörelseresultat, EBITDA -1 355 -188
Nettoomsättningförändring 172,58% -%
Du Pont-modellen -58,13% -12,76%
Vinstmarginal -200,44% -75,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 135,50% -26,21%
Soliditet 66,62% 30,75%
Kassalikviditet 217,74% 70,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...