Visa allt om Prolux AB
Visa allt om Prolux AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 831 1 152
Övrig omsättning 236 257
Rörelseresultat (EBIT) -52 72
Resultat efter finansnetto -138 -17
Årets resultat -138 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 988 2 127
Omsättningstillgångar 284 121
Tillgångar 2 272 2 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 33
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 1 928 1 885
Kortfristiga skulder 276 331
Skulder och eget kapital 2 272 2 248
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 964 537
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 328 192
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 067 1 409
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 610 576
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 367
Rörelseresultat, EBITDA -3 121
Nettoomsättningförändring 58,94% -%
Du Pont-modellen -2,24% 3,20%
Vinstmarginal -2,79% 6,25%
Bruttovinstmarginal 79,46% 87,50%
Rörelsekapital/omsättning 0,44% -18,23%
Soliditet 2,99% 1,47%
Kassalikviditet 102,90% 36,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...