Visa allt om AB Partnerskepp
Visa allt om AB Partnerskepp

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 058 1 084 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -168 333 -8
Resultat efter finansnetto 837 1 540 -8
Årets resultat 493 910 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 006 1 500 0
Omsättningstillgångar 962 233 50
Tillgångar 1 968 1 733 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 845 952 42
Obeskattade reserver 580 375 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 544 407 8
Skulder och eget kapital 1 968 1 733 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 800 450 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 386 269 0
Utdelning till aktieägare 373 600 0
Omsättning 1 058 1 084 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 058 1 084 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 190 722 -
Rörelseresultat, EBITDA -168 333 -8
Nettoomsättningförändring -2,40% -% -%
Du Pont-modellen 42,53% 88,81% -%
Vinstmarginal 79,11% 141,97% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 39,51% -16,05% -%
Soliditet 65,92% 71,81% 84,00%
Kassalikviditet 176,84% 57,25% 625,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...