Visa allt om AB Partnerskepp

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 084 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 -8
Resultat efter finansnetto 1 540 -8
Årets resultat 910 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 500 0
Omsättningstillgångar 233 50
Tillgångar 1 733 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 952 42
Obeskattade reserver 375 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 407 8
Skulder och eget kapital 1 733 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 450 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 269 0
Utdelning till aktieägare 600 0
Omsättning 1 084 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 722 -
Rörelseresultat, EBITDA 333 -8
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 88,81% -%
Vinstmarginal 141,97% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -16,05% -%
Soliditet 71,81% 84,00%
Kassalikviditet 57,25% 625,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...