Visa allt om Taj Mahal Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 333 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 573 -50
Resultat efter finansnetto 2 -50
Årets resultat 2 -50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 6 448 6 531
Omsättningstillgångar 3 966 73
Tillgångar 10 415 6 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 9 882 4 245
Kortfristiga skulder 481 2 309
Skulder och eget kapital 10 415 6 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 333 0
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 656 -50
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 5,50% -%
Vinstmarginal 42,99% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 261,44% -%
Soliditet 0,50% 0,76%
Kassalikviditet 824,53% 3,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...