Visa allt om Steg i framtiden Aktiebolag
Visa allt om Steg i framtiden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10
Nettoomsättning 784 889
Övrig omsättning 104 -
Rörelseresultat (EBIT) 256 326
Resultat efter finansnetto 257 326
Årets resultat 264 191
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 473 525
Tillgångar 473 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 241
Obeskattade reserver 0 82
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 158 203
Skulder och eget kapital 473 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 412 287
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 130 90
Utdelning till aktieägare 260 0
Omsättning 888 889
Nyckeltal
Antal anställda 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 261 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 129
Rörelseresultat, EBITDA 256 326
Nettoomsättningförändring -11,81% -%
Du Pont-modellen 54,12% 62,10%
Vinstmarginal 32,65% 36,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,09%
Rörelsekapital/omsättning 40,18% 36,22%
Soliditet 66,60% 58,09%
Kassalikviditet 299,37% 258,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...