Visa allt om HomeopatiAkuten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09
Nettoomsättning 96 60 35
Övrig omsättning 51 - 50
Rörelseresultat (EBIT) -3 -37 -3
Resultat efter finansnetto -3 -37 -3
Årets resultat -3 -37 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 60 55 80
Tillgångar 60 55 80
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 50 72
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 5 8
Skulder och eget kapital 60 55 80
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 147 60 85
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -37 -3
Nettoomsättningförändring 60,00% 71,43% -%
Du Pont-modellen -5,00% -67,27% -3,75%
Vinstmarginal -3,12% -61,67% -8,57%
Bruttovinstmarginal 79,17% 71,67% 77,14%
Rörelsekapital/omsättning 50,00% 83,33% 205,71%
Soliditet 78,33% 90,91% 90,00%
Kassalikviditet 441,67% 1 100,00% 1 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...