Visa allt om HomeopatiAkuten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09
Nettoomsättning 60 35
Övrig omsättning - 50
Rörelseresultat (EBIT) -37 -3
Resultat efter finansnetto -37 -3
Årets resultat -37 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 55 80
Tillgångar 55 80
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 72
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 5 8
Skulder och eget kapital 55 80
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 60 85
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -37 -3
Nettoomsättningförändring 71,43% -%
Du Pont-modellen -67,27% -3,75%
Vinstmarginal -61,67% -8,57%
Bruttovinstmarginal 71,67% 77,14%
Rörelsekapital/omsättning 83,33% 205,71%
Soliditet 90,91% 90,00%
Kassalikviditet 1 100,00% 1 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...