Visa allt om Sosapatos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 463 1 770
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -350 -736
Resultat efter finansnetto -301 -884
Årets resultat -301 -884
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 611 626
Omsättningstillgångar 1 215 1 216
Tillgångar 1 826 1 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 085 -784
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 203 203
Kortfristiga skulder 2 708 2 423
Skulder och eget kapital 1 826 1 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 768 591
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 242 150
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 3 463 1 770
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 154 885
Personalkostnader per anställd (tkr) 363 454
Rörelseresultat, EBITDA -271 -679
Nettoomsättningförändring 95,65% -%
Du Pont-modellen -10,30% -39,63%
Vinstmarginal -5,43% -41,24%
Bruttovinstmarginal 45,68% 45,48%
Rörelsekapital/omsättning -43,11% -68,19%
Soliditet -59,42% -42,56%
Kassalikviditet 29,47% 15,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...