Visa allt om Jörgen Gyllström Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -28
Resultat efter finansnetto 70 9 228
Årets resultat 54 9 200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 9 013 9 292
Tillgångar 9 013 9 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 989 9 250
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 23 42
Skulder och eget kapital 9 013 9 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 160 315
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -28
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 99,73% 99,55%
Kassalikviditet 39 186,96% 22 123,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...