Visa allt om Wilzéns Byggtjänst AB
Visa allt om Wilzéns Byggtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 129 445 103 811 90 702
Övrig omsättning 615 649 1 246
Rörelseresultat (EBIT) 6 265 2 806 2 611
Resultat efter finansnetto 6 169 2 444 2 333
Årets resultat 3 485 1 211 1 145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 119 949
Omsättningstillgångar 28 541 30 376 25 538
Tillgångar 28 689 30 496 26 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 891 2 406 1 195
Obeskattade reserver 2 733 1 110 520
Avsättningar (tkr) 50 0 0
Långfristiga skulder 51 4 676 3 626
Kortfristiga skulder 19 964 22 304 21 146
Skulder och eget kapital 28 689 30 496 26 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 569 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 15 939 13 346 11 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 6 652 4 992 4 327
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0
Omsättning 130 060 104 460 91 948
Nyckeltal
Antal anställda 38 35 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 406 2 966 2 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 535 484
Rörelseresultat, EBITDA 6 297 2 849 2 773
Nettoomsättningförändring 24,69% 14,45% -%
Du Pont-modellen 21,84% 9,20% 9,86%
Vinstmarginal 4,84% 2,70% 2,88%
Bruttovinstmarginal 28,53% 25,36% 25,11%
Rörelsekapital/omsättning 6,63% 7,78% 4,84%
Soliditet 27,96% 10,73% 6,04%
Kassalikviditet 141,73% 134,60% 119,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...