Visa allt om Pecar AB
Visa allt om Pecar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 837 376
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 53
Resultat efter finansnetto -3 53
Årets resultat -3 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 0
Omsättningstillgångar 477 132
Tillgångar 1 477 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 089 91
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 389 41
Skulder och eget kapital 1 477 132
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 5 130
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 22 41
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 837 376
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 837 376
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 226
Rörelseresultat, EBITDA -3 53
Nettoomsättningförändring 122,61% -%
Du Pont-modellen -0,20% 40,15%
Vinstmarginal -0,36% 14,10%
Bruttovinstmarginal 28,79% 94,15%
Rörelsekapital/omsättning 10,51% 24,20%
Soliditet 73,73% 68,94%
Kassalikviditet 122,62% 321,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...