Visa allt om Thousand 12 Oaks AB
Visa allt om Thousand 12 Oaks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 329 428
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 36
Resultat efter finansnetto -34 36
Årets resultat -34 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 122 175
Tillgångar 122 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 78
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 67 97
Skulder och eget kapital 122 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 63 85
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 10 13
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 329 428
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 329 428
Personalkostnader per anställd (tkr) 73 98
Rörelseresultat, EBITDA -33 36
Nettoomsättningförändring -23,13% -%
Du Pont-modellen -27,05% 20,57%
Vinstmarginal -10,03% 8,41%
Bruttovinstmarginal 82,67% 76,17%
Rörelsekapital/omsättning 16,72% 18,22%
Soliditet 44,26% 44,57%
Kassalikviditet 108,96% 125,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...