Visa allt om Nordic Catering AB
Visa allt om Nordic Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 13 566 10 285
Övrig omsättning 269 299
Rörelseresultat (EBIT) 5 871 4 945
Resultat efter finansnetto 5 870 4 944
Årets resultat 4 553 3 855
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 10 645 6 996
Omsättningstillgångar 3 634 4 071
Tillgångar 14 279 11 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 304 3 905
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 1 762 4 789
Kortfristiga skulder 4 213 2 373
Skulder och eget kapital 14 279 11 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 193
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda 2 477 1 169
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 633 287
Utdelning till aktieägare 0 154
Omsättning 13 835 10 584
Nyckeltal
Antal anställda 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 233 935
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 150
Rörelseresultat, EBITDA 6 032 5 121
Nettoomsättningförändring 31,90% -%
Du Pont-modellen 41,12% 44,68%
Vinstmarginal 43,28% 48,08%
Bruttovinstmarginal 82,18% 80,09%
Rörelsekapital/omsättning -4,27% 16,51%
Soliditet 58,16% 35,29%
Kassalikviditet 85,05% 168,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...