Visa allt om Timestar AB
Visa allt om Timestar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 * 2014-03
Nettoomsättning 15 - 71
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 - -32
Resultat efter finansnetto -1 - -32
Årets resultat -1 - -32
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 * 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0
Anläggningstillgångar 0 - 0
Omsättningstillgångar 90 - 20
Tillgångar 90 - 20
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 - 18
Obeskattade reserver 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0
Långfristiga skulder 0 - 0
Kortfristiga skulder 28 - 0
Skulder och eget kapital 90 - 20
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0
Omsättning 15 - 71
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 - -32
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% -% -160,00%
Vinstmarginal 0,00% -% -45,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 413,33% -% 28,17%
Soliditet 68,89% -% 90,00%
Kassalikviditet 321,43% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-03: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...