Visa allt om Nordiska service och restaurangaktiebolaget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-12
Nettoomsättning 1 372 172
Övrig omsättning - 774
Rörelseresultat (EBIT) -60 -150
Resultat efter finansnetto 421 -163
Årets resultat 421 -163
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 19 405 21 810
Omsättningstillgångar 1 102 641
Tillgångar 20 507 22 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 258 837
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 19 097 17 872
Kortfristiga skulder 151 3 742
Skulder och eget kapital 20 507 22 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 325 190
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 105 60
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 372 946
Nyckeltal
Antal anställda 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 263
Rörelseresultat, EBITDA -60 -150
Nettoomsättningförändring 697,67% -%
Du Pont-modellen 2,14% -0,66%
Vinstmarginal 31,92% -86,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,31% -1 802,91%
Soliditet 6,13% 3,73%
Kassalikviditet 729,80% 17,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...