Visa allt om Nordiska service och restaurangaktiebolaget
Visa allt om Nordiska service och restaurangaktiebolaget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-12
Nettoomsättning 8 935 1 372 172
Övrig omsättning - - 774
Rörelseresultat (EBIT) 1 262 -60 -150
Resultat efter finansnetto 2 284 421 -163
Årets resultat 2 225 421 -163
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 429 19 405 21 810
Omsättningstillgångar 10 290 1 102 641
Tillgångar 36 719 20 507 22 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 684 1 258 837
Obeskattade reserver 469 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 24 312 19 097 17 872
Kortfristiga skulder 8 254 151 3 742
Skulder och eget kapital 36 719 20 507 22 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 746 325 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 575 105 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 8 935 1 372 946
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 234 686 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 733 247 263
Rörelseresultat, EBITDA 1 266 -60 -150
Nettoomsättningförändring 551,24% 697,67% -%
Du Pont-modellen 6,30% 2,14% -0,66%
Vinstmarginal 25,88% 31,92% -86,63%
Bruttovinstmarginal 82,44% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,79% 69,31% -1 802,91%
Soliditet 11,03% 6,13% 3,73%
Kassalikviditet 124,67% 729,80% 17,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...