Visa allt om RICF Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -13 -7
Resultat efter finansnetto 29 1 862 137
Årets resultat -49 1 862 137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 329 3 329 77
Omsättningstillgångar 275 692 187
Tillgångar 3 603 4 020 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 000 2 049 187
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 479 1 849 0
Kortfristiga skulder 125 122 77
Skulder och eget kapital 3 603 4 020 264
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 4 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -13 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 55,51% 50,97% 70,83%
Kassalikviditet 220,00% 567,21% 242,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...