Visa allt om Paul's Café AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning - -
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) - -
Resultat efter finansnetto - -
Årets resultat - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - -
Anläggningstillgångar - -
Omsättningstillgångar - -
Tillgångar - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -
Obeskattade reserver - -
Avsättningar (tkr) - -
Långfristiga skulder - -
Kortfristiga skulder - -
Skulder och eget kapital - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare - -
Omsättning - -
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA - -
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet -% -%
Kassalikviditet -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...