Visa allt om Paul's Café AB
Visa allt om Paul's Café AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 *
Nettoomsättning - -
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) - -
Resultat efter finansnetto - -
Årets resultat - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - -
Anläggningstillgångar - -
Omsättningstillgångar - -
Tillgångar - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -
Obeskattade reserver - -
Avsättningar (tkr) - -
Långfristiga skulder - -
Kortfristiga skulder - -
Skulder och eget kapital - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare - -
Omsättning - -
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA - -
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet -% -%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...