Visa allt om Säkerhetsdörren Mälardalen AB
Visa allt om Säkerhetsdörren Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 8 435 3 799
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 702 485
Resultat efter finansnetto 691 475
Årets resultat 538 369
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 77 98
Omsättningstillgångar 3 041 1 588
Tillgångar 3 118 1 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 957 419
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 140 200
Kortfristiga skulder 2 021 1 066
Skulder och eget kapital 3 118 1 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 297 484
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 356 103
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 8 435 3 799
Nyckeltal
Antal anställda 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 687 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 196
Rörelseresultat, EBITDA 723 490
Nettoomsättningförändring 122,03% -%
Du Pont-modellen 22,55% 28,78%
Vinstmarginal 8,33% 12,77%
Bruttovinstmarginal 44,28% 46,99%
Rörelsekapital/omsättning 12,09% 13,74%
Soliditet 30,69% 24,87%
Kassalikviditet 84,61% 76,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...