Visa allt om Porslinsfabriksstaden Kv7a AB
Visa allt om Porslinsfabriksstaden Kv7a AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -86 0
Resultat efter finansnetto -96 1
Årets resultat 3 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 9 715 1 013
Omsättningstillgångar 100 0
Tillgångar 9 815 1 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 51
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 3 692 0
Kortfristiga skulder 6 069 962
Skulder och eget kapital 9 815 1 013
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -86 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 0,55% 5,03%
Kassalikviditet 1,65% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...