Visa allt om NÅA AB
Visa allt om NÅA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -2
Resultat efter finansnetto 135 241
Årets resultat 135 241
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 7 206
Omsättningstillgångar 270 86
Tillgångar 277 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 291
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 1 1
Kortfristiga skulder 0 0
Skulder och eget kapital 277 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 150 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -2
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 99,64% 99,66%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...