Visa allt om Spellinge Säteri AB
Visa allt om Spellinge Säteri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 788 0
Övrig omsättning 477 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 897 -98
Resultat efter finansnetto -4 696 55 233
Årets resultat -4 696 55 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 54 600 91 879
Omsättningstillgångar 14 070 15 673
Tillgångar 68 671 107 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 587 55 283
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 15 000 0
Kortfristiga skulder 3 084 52 269
Skulder och eget kapital 68 671 107 552
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 192 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 58 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 265 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 394 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 129 -
Rörelseresultat, EBITDA -4 679 -71
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -6,70% -%
Vinstmarginal -584,01% -%
Bruttovinstmarginal 24,49% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 394,16% -%
Soliditet 73,67% 51,40%
Kassalikviditet 440,47% 29,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...