Visa allt om Blapen AB
Visa allt om Blapen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 560 0
Övrig omsättning 371 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 793 -326
Resultat efter finansnetto 3 322 -327
Årets resultat 1 827 -327
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 748 0
Omsättningstillgångar 6 400 73
Tillgångar 7 148 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 878 -27
Obeskattade reserver 980 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 179 0
Kortfristiga skulder 4 112 100
Skulder och eget kapital 7 148 73
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 231 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 725 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 294 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 14 931 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 640 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 342 -
Rörelseresultat, EBITDA 3 817 -326
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 53,06% -%
Vinstmarginal 26,05% -%
Bruttovinstmarginal 46,35% -%
Rörelsekapital/omsättning 15,71% -%
Soliditet 36,97% -36,99%
Kassalikviditet 59,31% 73,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...