Visa allt om Taxi Tygelsjö AB
Visa allt om Taxi Tygelsjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 280 2 801
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 795 399
Resultat efter finansnetto 752 395
Årets resultat 423 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 716 220
Omsättningstillgångar 1 643 871
Tillgångar 2 359 1 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 662 239
Obeskattade reserver 356 150
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 659 221
Kortfristiga skulder 683 481
Skulder och eget kapital 2 359 1 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 935 717
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 294 205
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 4 280 2 801
Nyckeltal
Antal anställda 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 070 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 308 231
Rörelseresultat, EBITDA 965 415
Nettoomsättningförändring 52,80% -%
Du Pont-modellen 33,70% 36,57%
Vinstmarginal 18,57% 14,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,43% 13,92%
Soliditet 39,83% 32,63%
Kassalikviditet 240,56% 181,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...