Visa allt om Printagon Graphics AB
Visa allt om Printagon Graphics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 53 845 19 940
Övrig omsättning 363 293
Rörelseresultat (EBIT) 2 022 -1 211
Resultat efter finansnetto 1 890 -1 356
Årets resultat 1 267 -1 356
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 3 435 1 936
Omsättningstillgångar 14 918 5 988
Tillgångar 18 353 7 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 452 904
Obeskattade reserver 637 0
Avsättningar (tkr) 189 0
Långfristiga skulder 1 094 333
Kortfristiga skulder 12 982 6 686
Skulder och eget kapital 18 353 7 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 8 770 3 655
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 3 140 1 267
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 54 208 20 233
Nyckeltal
Antal anställda 25 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 154 1 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 413
Rörelseresultat, EBITDA 2 332 -1 071
Nettoomsättningförändring 170,04% -%
Du Pont-modellen 11,08% -15,26%
Vinstmarginal 3,78% -6,06%
Bruttovinstmarginal 31,92% 35,73%
Rörelsekapital/omsättning 3,60% -3,50%
Soliditet 21,52% 11,41%
Kassalikviditet 96,66% 76,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...