Visa allt om ELVE Energi och Fastighetsservice AB
Visa allt om ELVE Energi och Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 9 507 9 455 4 825
Övrig omsättning 1 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 515 1 204 402
Resultat efter finansnetto 434 1 107 336
Årets resultat 237 646 191
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 169 1 353
Omsättningstillgångar 3 643 3 730 1 956
Tillgångar 3 809 3 899 3 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 887 241
Obeskattade reserver 483 365 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 944 994 1 551
Kortfristiga skulder 1 415 1 653 1 430
Skulder och eget kapital 3 809 3 899 3 309
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 536 2 249 1 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 204 1 071 457
Utdelning till aktieägare 160 156 0
Omsättning 9 508 9 489 4 825
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 358 1 351 804
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 481 269
Rörelseresultat, EBITDA 562 1 242 544
Nettoomsättningförändring 0,55% 95,96% -%
Du Pont-modellen 13,52% 30,88% 12,15%
Vinstmarginal 5,42% 12,73% 8,33%
Bruttovinstmarginal 61,18% 62,87% 61,82%
Rörelsekapital/omsättning 23,44% 21,97% 10,90%
Soliditet 35,28% 30,05% 9,33%
Kassalikviditet 65,87% 64,49% 50,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...