Visa allt om Norlings Sko AB
Visa allt om Norlings Sko AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 681 2 370
Övrig omsättning 63 3
Rörelseresultat (EBIT) 69 -35
Resultat efter finansnetto 35 -60
Årets resultat 35 -60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 23 31
Omsättningstillgångar 1 207 769
Tillgångar 1 230 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 82
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 428
Kortfristiga skulder 1 111 289
Skulder och eget kapital 1 230 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 499 455
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 162 135
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 744 2 373
Nyckeltal
Antal anställda 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 341 474
Personalkostnader per anställd (tkr) 331 125
Rörelseresultat, EBITDA 77 -27
Nettoomsättningförändring 13,12% -%
Du Pont-modellen 5,61% -4,38%
Vinstmarginal 2,57% -1,48%
Bruttovinstmarginal 37,52% 45,36%
Rörelsekapital/omsättning 3,58% 20,25%
Soliditet 9,59% 10,25%
Kassalikviditet 9,09% 28,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...