Visa allt om GOFER Holding AB
Visa allt om GOFER Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -184 -343 -12
Resultat efter finansnetto 1 969 1 544 8
Årets resultat 0 1 204 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 622 38 389 38 389
Omsättningstillgångar 8 842 76 041 43 553
Tillgångar 118 465 114 430 81 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 010 41 210 40 006
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 59 342 65 000 0
Kortfristiga skulder 19 112 8 220 41 935
Skulder och eget kapital 118 465 114 430 81 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -184 -343 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 33,77% 36,01% 48,82%
Kassalikviditet 46,26% 925,07% 103,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...