Visa allt om KBA Hair & Beauty AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 7 798 5 403
Övrig omsättning 252 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 216 530
Resultat efter finansnetto 2 180 493
Årets resultat 1 271 285
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 486 641
Omsättningstillgångar 4 045 2 016
Tillgångar 4 531 2 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 606 335
Obeskattade reserver 673 125
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 705 733
Kortfristiga skulder 1 547 1 463
Skulder och eget kapital 4 531 2 657
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 2 167 1 480
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 518 303
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 8 050 5 403
Nyckeltal
Antal anställda 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 709 491
Personalkostnader per anställd (tkr) 235 163
Rörelseresultat, EBITDA 2 371 665
Nettoomsättningförändring 44,33% -%
Du Pont-modellen 48,93% 19,95%
Vinstmarginal 28,43% 9,81%
Bruttovinstmarginal 79,57% 74,68%
Rörelsekapital/omsättning 32,03% 10,24%
Soliditet 47,03% 16,28%
Kassalikviditet 223,85% 111,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...