Visa allt om KBA Hair & Beauty AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 8 677 7 798 5 403
Övrig omsättning 142 252 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 525 2 216 530
Resultat efter finansnetto 1 488 2 180 493
Årets resultat 863 1 271 285
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 331 486 641
Omsättningstillgångar 5 729 4 045 2 016
Tillgångar 6 060 4 531 2 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 469 1 606 335
Obeskattade reserver 1 049 673 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 707 705 733
Kortfristiga skulder 1 834 1 547 1 463
Skulder och eget kapital 6 060 4 531 2 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 754 2 167 1 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 870 518 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 8 819 8 050 5 403
Nyckeltal
Antal anställda 14 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 620 709 491
Personalkostnader per anställd (tkr) 256 235 163
Rörelseresultat, EBITDA 1 680 2 371 665
Nettoomsättningförändring 11,27% 44,33% -%
Du Pont-modellen 25,17% 48,93% 19,95%
Vinstmarginal 17,58% 28,43% 9,81%
Bruttovinstmarginal 75,87% 79,57% 74,68%
Rörelsekapital/omsättning 44,89% 32,03% 10,24%
Soliditet 54,24% 47,03% 16,28%
Kassalikviditet 280,64% 223,85% 111,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...